Sò điệp nửa mảnh

     Sản phẩm sò điệp nửa mảnh do Lecon Seafoods cung cấp luôn đảm bảo an toàn, sạch cát.

     - Được chúng tôi thu mua từ chính người đánh bắt nên đảm bảo chất lượng luôn tươi ngon

     - Sò điệp ngay sau khi đánh bắt vào bờ lúc còn sống sẽ được xục oxy và rửa qua nhiều nước cho sạch cát gần như hoàn toàn.

     - Tiếp đến sẽ được ướp đá lạnh để vận chuyển trực tiếp vào nhà máy tách vỏ và cấp đông chuyên sâu tại -40oC để giữ chất lượng tươi ngon nhất của sản phẩm.

     Khách hàng mua về chỉ cần xả đông tự nhiên là có thể chế biến các món ăn tuyệt hảo!

 

0₫

 Sản phẩm sò điệp nửa mảnh do Lecon Seafoods cung cấp luôn đảm bảo an toàn, sạch cát. 

- Được chúng tôi thu mua từ chính người đánh bắt nên đảm bảo chất lượng luôn tươi ngon

- Sò điệp ngay sau khi đánh bắt vào bờ lúc còn sống sẽ được xục oxy và rửa qua nhiều nước cho sạch cát gần như hoàn toàn.

- Tiếp đến sẽ được ướp đá lạnh để vận chuyển trực tiếp vào nhà máy tách vỏ và cấp đông chuyên sâu tại -40oC để giữ chất lượng tươi ngon nhất của sản phẩm.

Khách hàng mua về chỉ cần xả đông tự nhiên là có thể chế biến các món ăn tuyệt hảo!

Sản phẩm liên quan

Món ngon