Đánh bắt tôm hùm như thế nào?

Kiến thức hải sản 03.05.2019

T

Tôm hùm Canada được đánh bắt từ nguồn tự nhiên nhất! Không phải ai cũng được khai thác loại hải sản này tại địa phương. Mỗi ngư dân khai thác tôm hùm đều phải tuân theo những quy định đánh bắt của Chính Phủ và Chính Quyền địa phương

Được đánh bắt từ nguồn tôm hùm tự nhiên nhất!

Tại vùng nước lạnh Canada là loại tôm hùm có càng. Không phải ai cũng được khai thác loại hải sản này tại địa phương. Mỗi ngư dân khai thác tôm hùm đều phải tuân theo những quy định đánh bắt của Chính Phủ và Chính quyền địa phương. Những quy định bao gồm:

-Khu vực đánh bắt phải nằm trong giới hạn đã quy định.

– Giới hạn kích thước hợp pháp của tôm mà bạn bắt được.

-Sốlượng tôm hùm tối đa bạn có thể bắt được trong một ngày.

– Giới hạn thời gian để đánh bắt trong một ngày.

– Số bẫy tôm hùm bạn có thể có trên thuyền đánh cá của mình cùng một lúc.

*Quy định có thể thay đổi từ vùng này sang vùng khác: như Ở Massachusetts, bạn chỉ được dùng 10 bẫy và tối đa được đánh bắt 15 con tôm hùm mỗi ngày.

*Được đánh bắt từ những vùng nước lạnh tại vùng nhiều đá ở độ sâu tầm  4 – 50m. Thời gian đánh bắt trong năm tùy thuộc vào địa lý của vùng.

long-danh-bat-tom-hum

– Khu vực phía đông bắc Bắc Mỹ, thường nằm  từ tháng 6 đến tháng 10.

– Dọc theo bờ biển California và ở khu vực phía đông nam (Vịnh Mexico và Florida Keys), bạn sẽ tìm thấy những con tôm hùm vào giữa tháng 8 và tháng 3.

*Đo lường size tôm sau khi đánh bắt.

đo-size-tom-hum-lecon

-Khi kéo các lồng bẫy tôm, ngư dân sẽ dùng dụng cụ đo của họ để đo trực tiếp lên trên vỏ (không phải đuôi).

– Nếu size tôm quá lớn hoặc quá nhỏ, họ sẽ thả lại biển và luôn đeo găng tay  để tránh bị thương.

*Nguồn: https://www.leisurepro.com/; JoneLocke/

 

Posted in Kiến thức hải sản and tagged . Bookmark the permalink.