Tôm Bắc Cực “đắt” hay “Rẻ”

Kiến thức hải sản 13.03.2019

Anh-le-thanh-nhan
T

Tôm Bắc Cực – hải sản nhập khẩu với mức giá 385.000/kg. Lecon  Seafoods mong muốn cung cấp cho bạn những nguồn hải sản sạch, an toàn với mức giá hợp lý

Posted in Kiến thức hải sản and tagged cook . Bookmark the permalink.