Tôm Bắc Cực: Dinh dưỡng cho con cao lớn, thông minh

Kiến thức hải sản 08.10.2018

H

Hàm lượng Omega-3 trong 100grs tôm bắc cực cao hơn 1 viên dầu cá. Tôm bắc cực là loại hải sản sạch và giàu dinh dưỡng cho trẻ nhỏ.

Posted in Kiến thức hải sản and tagged design , style . Bookmark the permalink.